Enerjide yatırım önünü açtık

Enerjide yatırım önünü açtık

2002 yılında Ordu’da madencilik sektörüne 4 Bin TL yatırım yapılmışken 2014 yılına kadar 1,8 Milyon TL’lik madencilik yatırımı yaptık. Petrol ve doğalgaz sektörüne hiç yatırım yapılmamışken 2014 yılına kadar toplam 88 Milyon TL’ye yükseldi.

Ordu’da elektrik sektörü yatırımları 2002 yılında 3,7 Milyon TL iken 2014 yılına kadar toplam 202,6 Milyon TL’ye çıktı.

Ordu’da son on üç yılda yapılan toplam kamu yatırımı 207 Milyon TL’ye ulaşmıştır. Dağıtım şirketlerinin yatırımıyla beraber toplam olarak Ordu’ya 292 Milyon TL yatırım yapılmıştır.