Toprağımızı taşkınlardan koruduk

Toprağımızı taşkınlardan koruduk

Son 13 yılda inşa ettiğimiz 34 adet taşkın koruma tesisi ile; 30 adet meskun mahal ile 1.615 dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. Ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için 10 adet taşkın koruma tesisinde çalışmalarına devam ediyoruz.