Suni tohumlama çalışmaları hızlandı

Suni tohumlama çalışmaları hızlandı

• Özel veteriner hekim uygulamasıyla suni tohumlama çalışmalarına hız verdik.

• Ordu’da 2003-2015 yılları arasında toplam 264.557 adet suni tohumlama yapılmasını sağladık.

• Böylece, yüksek verimli saf sığır ırklarının sayısını artırdık, daha verimli hayvansal üretimi tesis ettik.