Ordu’da Kentsel Dönüşüm

Ordu’da Kentsel Dönüşüm

Son 13 yılda yapılan yatırım ve atılımlar Türkiye’yi ekonomik ve sosyal yönden ileriye taşıdı. Bu ilerleme hayatın her alanına yansıyor: yaşam kalitesi artıyor, eğitim seviyesi yükseliyor, yüzler gülüyor. Bu olumlu tablonun devamı ve vatandaşlarımızın hayat standartlarının daha da yükselmesi için Kentsel Dönüşüm hamlesini başlattık.

Bu hamleyle ülkemizde can ve mal güvenliği bakımından tehlike arz eden 6,5 milyon konut ve işyerinin yenilenmesi sağlanacak.

Kentsel Dönüşümle; Öncelikli afet riski altındaki alanların dönüşümü tamamlanacak, Güvenilir, yalıtımı tam olarak sağlanmış, asgari konfor koşullarına sahip, enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu yapılar inşa edilecek, Yerel malzeme kullanımı teşvik edilecek, üretim sektörü hareketlenecek,Yeşil çevre ve sosyal donatı alanlarıyla bütünleşen kent merkezlerimiz daha da güzelleşecek ve 24 saat yaşayan şehirler oluşturulacak.

Bu kapsamda Ordu İlinde, Merkez İlçesinde 1 adet alan “Riskli Alan” ilan edildi. Riskli alanların toplam büyüklüğü 7,85 hektar, toplam nüfusu 2.100 kişi, toplam bina sayısı 129 adet, toplam birim sayısı yaklaşık 699’dir.

Bu risk alanlarında yapılacak dönüşüm çalışmalarıyla Ordu İlinde güvensiz yapılaşmanın önüne geçilecek, can ve mal güvenliği korunacak ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulacak. Ayrıca, 152 adet binada, 306 adedi konut, 125 adedi dükkân olmak üzere toplam 431 adet birimin (bağımsız bölümün) risk tespiti yapılmıştır. Bu binalardan 3 adet bina yıkılmıştır.