Kırsal kalkınma hamlesini başlattık

Kırsal kalkınma hamlesini başlattık

%50 hibeli Kırsal Kalkınma desteklerini 2006 yılında başlattık. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanmasına yönelik yatırımları, makine-ekipman alımlarını, damla ve yağmurlama sulama sistemlerinin kurulumunu destekledik. Kırsal kalkınma için verdiğimiz 15,4 Milyon TL hibe desteği ile Ordu’da 68 yeni tarımsal sanayi tesisi kurduk, 795 kişiye istihdam sağladık Çiftçimizin üretimde en çok kullandığı yaklaşık 40 çeşit makine-ekipmanı destekledik.

Ordu’da 18.827 adet yeni makine - ekipmana 21,9 Milyon TL hibe desteği verdik.

KIRSAL KALKINMA HİBELERİNİ YATIRIMCILARLA BULUŞTURDUK

• Ordu’nun, IPARD Programı ile Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan kırsal kalkınma desteğinden faydalanmasını sağladık.

• Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile Ordu’da; et, süt, meyve-sebze, su ürünleri, arıcılık, seracılık, tıbbiaromatik bitkiler, yerel tarım ve gıda ürünleri, el sanatları ve kırsal turizme yönelik yatırımlara %50-65 arasında hibe  desteği vermeye başladık.

• Ordu’da bugüne kadar toplam yatırım tutarı 62,3 Milyon TL olan 288 projeye 32,7 Milyon TL hibe desteği sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz.

• Arıcılık faaliyeti gösteren 246 girişimciye 65.430 adet kovan ve makine ekipman desteği sağladık.

• Arıcılık ve 4 adet tıbbi ve aromatik bitki üretimi projesi kapsamında 9 adet traktör desteği verdik.

• 7 adet besi çiftliği ve 1 adet süt üretim tesisi kurulmasını sağladık.

• Kanatlı eti sektörüne 9 adet broyler tesisi kazandırdık.

• 13 adet kırsal turizm projesini destekledik.

• 5 adet balık işleme tesisi ve 1 adet meyve sebze işleme tesisini destekledik.

• 1 adet süt işleme tesisi, 2 adet et işleme tesisi kurulması sağlandı.

• Desteklenen 288 proje ile 234 kişiyi istihdam ettik.

• 2015 yılında uygulamaya geçecek IPARD-2 ile gelecek 5 yıl içinde kullanılacak yaklaşık 3 Milyar TL yeni hibe tarım ve kırsalda yatırımcılarımıza sunuluyor.

• Ordu’nun da faydalanacağı bu yeni desteklerde, hem hibe oranları artırılıyor hem de mevcutlara ilaveten yeni alanlar destek kapsamına alınıyor.