İşsizimiz artık sahipsiz değil

İşsizimiz artık sahipsiz değil

İşsizliğin önündeki engelleri kaldırırken işsizimizin de ekonomik ve sosyal şartlarını iyileştirmeye devam ediyoruz. Son 13 myılda Türkiye’deki işsizlik ödeneğini 35 kat artırdık.