İlbank’tan 2 Milyar TL

İlbank’tan 2 Milyar TL

2003-2015 yılları arasında İller Bankası tarafından Ordu için;
• SUKAP kapsamında 12 adet iş için 35,7 Milyon TL,
• Belediyelerin muhtelif işlerinde kullanılmak üzere 47 adet iş için 10,9 Milyon TL,
• Köylerin muhtelif projelerinde kullanılmak üzere 5,2 Milyon TL,
• Acil içme suyu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 37 adet iş için 2 Milyon TL,
• Kentsel altyapı ödeneği kapsamında 5 adet iş için 276,305 TL,
• Özel önem ve çevre korumaya yönelik projeler kapsamında 7 adet iş için 13,9 Milyon TL,
• Altyapı ve üstyapı kapsamında 345 adet iş için 309 Milyon TL, olmak üzere toplam 376,7 Milyon TL yatırım ve destek sağlandı.

Ordu’daki tüm belediyelere 2003-2015 döneminde genel bütçeden ayrılan 1,3 Milyar TL’lik payla birlikte İlbank A.Ş.’nin bu dönemde Ordu’ya yaptığı yatırım ile sağladığı kredi ve destek miktarı 1,7 Milyar TL’yi aştı.

5779 sayılı Kanun kapsamında Ordu İl Özel İdaresi hizmetlerinde kullanılmak üzere 2003-2015 yılları arasında 268 Milyon TL kaynak transfer edilmiştir. Bu dönemiçerisinde Ordu belediyelerine ve İl Özel İdaresi’ne cari, personel ve yatırım giderlerini karşılamak üzere 2 Milyar TL’yi aşan ödenek tahsis edilmiştir.