Hayvancılıkta büyümeyi yakaladık

Hayvancılıkta büyümeyi yakaladık

Büyükbaştan küçükbaşa, besiden süte, yemden arıcılığa kadar birçok alanı destek kapsamına aldık. Son 13 yılda Ordu’da hayvancılık desteğini 121 KAT ARTIRDIK.

Bu dönemde Ordu’ya toplam 64,9 Milyon TL hayvancılık desteği verdik.

Ordu’da Hayvan Sayısı ve Hayvansal Ürünlerde Önemli Artış Sağladık

2002-2015 döneminde;
• Kültür ırkı sığır sayısını 13 Bin baş’tan %69 artışla 22 Bin baş’a,
• Keçi sayısını 1.675 baş’tan 4 artışla 3.926 Bin baş’a,
• Arı kovanı sayısını 321 Bin adet’ten %64 artışla 527 Bin adet’e,
• Süt üretimini 126 Bin ton’dan %32 artışla 166 Bin ton’a yükselttik.