Girişimcinin yanındayız

Girişimcinin yanındayız

2009 yılında kurulan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, 31.12.2014 tarihi itibariyle 37 uzman, 1 iç denetçi ve 10 destek personeli ile Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon İllerinden oluşan TR 90 Bölgesinde faaliyet göstermektedir.

Ordu’da 2010-2015 yılları arasında toplam 315 proje sunulmuş ve bunların 113 tanesi desteklenmiştir. Başarılı projelerin toplam bütçesi 23.428.665 TL ve bu projelerin ajanstan aldıkları destek 11.360.315 TL’dir.

2010-2015 döneminde proje teklif çağrısı yöntemiyle uygulanan Mali Destek Programları kapsamında Ordu’da 62 projeye, Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programları kapsamında da toplam 20 faaliyete destek verilmiş olup bu proje ve faaliyetlerdeki Ajans katkısı (hibe tutarı) toplam 13,1 Milyon TL’dir. 2010-2015 döneminde uygulanan Teknik Destek Programları ile Ordu ilinde faaliyet gösteren 40 kurum ve kuruluşa (kamu kurumları, üniversite, yerel yönetimler, meslek örgütleri ve STK’lar) danışmanlık, eğitim, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama vb. şeklinde uzman desteği sağlanmıştır. Bu kapsamda 387 bin TL kaynak kullandırılmıştır.

İlde 2010-2015 yılları arasında ajans tarafından gerçekleştirilen tüm proje eğitimlerine katılan toplam kişi sayısı 3.037’dir.

Ordu YDO tarafından 2010-2015 yılları arasında gerçekleştirilen toplam yatırım sayısı 19 ve bu yatırımların toplam tutarı 52 Milyon TL’dir. Bu yatırımların sonucunda 873 kişiye istihdam sağlanmıştır.

Toplamda 26 Milyon TL’lik ve 158 kişiye istihdam sağlayacak 11 yatırım ise planlama aşamasındadır. Ordu’da söz konusu yıllar içerisinde görüşülen ve bilgilendirilen toplam yatırımcı sayısı 678’dir ve 46 teşvik belgeli yatırımın izlenmesi gerçekleştirilmiştir.