Altyapı projelerine destek verdik

Altyapı projelerine destek verdik

Çevre katkı paylarından yerel yönetimlere ayrılan payı artırdık. Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yatırımlar kapsamında 2003-2015 yılları arasında Ordu için 32,9 Milyon TL ödenek ayırdık. Ayrıca Avrupa Birliği projeleri kapsamında 28,4 Milyon TL tutarında yatırım projesi yürütülmektedir. Ordu’daki belediyelere 40 adet çöp toplama aracı hibe ettik.