2040 yılına kadarki içme suyu hazır

2040 yılına kadarki içme suyu hazır

Ordu Regülatöründen şehir merkezine 2040 yılı içme suyunu temin ediyoruz. Tesisler tamamlandığında Ordu’ya 2040 yılına kadar ihtiyacı olan yıllık 29.000.000 m3 su sağlamış olacağız.

İsale tesisleriyle getirdiğimiz suyu arıtacak Ordu İçmesuyu Arıtma Tesisinin inşaatında da %87 ilerleme sağladık. Ordu’muzun içmesuyu problemini çözecek bu projenin takriben maliyeti 37 Milyon TL’dir.