Son 14 yılda Manisa’ya 4,4 milyar tl destek verdik

Son 14 yılda Manisa’ya 4,4 milyar tl destek verdik

İller Bankası A.Ş. yerel yönetimlerin talepleri ve bu talepler kapsamında verdikleri yetkiler doğrultusunda, kentsel alt ve üst yapı ihtiyaçları için projeler geliştirmekte, bu projelerin yapımı için finansman ve teknik destek sağlıyoruz. Manisa’daki yerel yönetimlere 2003-2016 döneminde Genel Bütçe’ den ayrılan 3 Milyar 410 Milyon TL‘lik payla birlikte İller Bankası A.Ş.’nin bu dönemde Manisa’ya yaptığı 1 Milyar 6 Milyon TL’lik yatırıma yönelik sağladığı kredi ve hibe ile destek miktarını toplam 4 Milyar 416 Milyon TL’ye ulaştırdık.

Kredi Destekleri Ve Hibeler

İller Bankası A.Ş. tarafından 2003-2016 yıllarında 372 adet iş için 975 Milyon TL kredi, 31 Milyon TL hibe olmak üzere toplam 1 Milyar 6 Milyon TL tahsis edilmiştir.

Devam Eden İşler

Atıksu sektöründe 4 adet, üstyapı sektöründe 1 adet ve diğer altyapı sektöründe 6 adet olmak üzere sözleşme bedeli 288 Milyon TL olan toplam 11 adet iş devam etmektedir.

Tamamladığımız İşler

Harita sektöründe 23 adet, içmesuyu sektöründe 9 adet,  imar planı sektöründe 11 adet, atıksu sektöründe 14 adet ve üstyapı sektöründe 39 adet olmak üzere 257 Milyon TL maliyetli toplam 96 adet iş bitirilmiştir.

Genel Bütçeden Ayrılan Paylar

İl, ilçe belediyeleri ve il özel idaresine 01.01.2003-31.10.2016 döneminde toplam 3 Milyar 410 Milyon TL pay tahakkuk etmiş, kesintiler düşüldükten sonra 3 Milyar 21 Milyon TL ilgili belediyelere ve il özel idaresine gönderilmiştir.