Manisa’ya son 14 yılda 185,3 milyon tl çevre ve şehircilik yatırımı yaptık

Manisa’ya son 14 yılda 185,3 milyon tl çevre ve şehircilik yatırımı yaptık

Halkımızın hayat kalitesini sağlıklı ve planlı bir biçimde yükseltmeyi ve çevresel şartlar konusunda refahı en üst seviyeye taşımayı hedefledik. Ülkemizi geliştirmek ve güzelleştirmek için yoğun şekilde çalışarak 14 yılda önemli düzenlemelere imza attık.

Altyapı ve üstyapıda devrim niteliğindeki projeleri hayata geçirdik. Kaynaklarımızı verimli kullanarak temiz şehirler, yaşanabilir alanlar inşa ettik.

Çevreyi koruyoruz, atıkları değerlendiriyoruz

 • 2 adet Tanker Temizleme
 • 8 adet Tehlikeli Atık Geri Kazanım
 • 2 adet Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi
 • 1 adet Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama
 • 3 adet Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme
 • 23 adet Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma
 • 34 adet Tehlikesiz Atık Geri Kazanım
 • 28 adet Ambalaj Atığı Geri Kazanım
 • 2 adet Atık Ara Depolama
 • 4 adet Hurda Metal /ÖTA İşleme
 • 1 adet Tıbbi Atık Sterilizasyon
 • 1 adet Atık Yakma ve Beraber Yakma
 • 2 adet Düzenli Depolama - 1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama) tesisini şehre kazandırdık.

Atık suları arıtıyoruz

Atık suların geri dönüşümünde önemli adımlar attık. Manisa’da 2003 yılında yalnızca 5 adet olan atık su arıtma tesisini 15’e çıkardık. Bu tesisler Manisa ili merkezde ve çeşitli ilçelerde toplam 977.754 kişiye hizmet etmektedir.

Manisa’daki Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı

2003 5

2016 15

Altyapıyı geliştiriyoruz, çevre kirliliğini bitiriyoruz

Çevre katkı paylarından yerel yönetimlere ayrılan payı artırdık. Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yatırımlar kapsamında 2003-2016 yılları arasında Manisa için 17,8 milyon TL ödenek ayırdık. Manisa ilinde ayrıca AB çevre proje destekleri kapsamında Soma Atıksu Projesi için 11 milyon TL tutarında yatırım yaptık.

Bu dönemde Manisa’daki belediyelere 30 adet çevre temizlik aracı hibe ettik.

Temiz hava, sağlıklı yaşam

Manisa ilinde hava kalitesini daha da iyileştirdik. İzmir Temiz Hava Merkezi’ne bağlı Manisa ilinde 2 adet hava kalitesi izleme istasyonu kurduk. 2009 yılından itibaren kükürtdioksit emisyonlarında %50, partikül madde emisyonlarında ise %6 azalma sağladık.

Kimlikli şehirler, güvenli yaşam, kentsel dönüşüm

Son 14 yılda yapılan yatırım ve atılımlar Türkiye’yi ekonomik ve sosyal yönden ileriye taşıdı. Bu ilerleme hayatın her alanına yansıyor: yaşam kalitesi artıyor, eğitim seviyesi yükseliyor, yüzler gülüyor.

Bu olumlu tablonun devamı ve vatandaşlarımızın hayat standartlarının daha da yükselmesi için Kentsel Dönüşüm hamlesini başlattık.

Kentsel Dönüşümle;

Öncelikli afet riski altındaki alanların dönüşümü tamamlanacak, güvenilir, yalıtımı tam olarak sağlanmış, asgari konfor koşullarına sahip, enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu yapılar inşa edilecek, yerel malzeme kullanımı teşvik edilecek, üretim sektörü hareketlenecek, yeşil çevre ve sosyal donatı alanlarıyla bütünleşen kent merkezlerimiz daha da güzelleşecek ve 24 saat yaşayan şehirler oluşturulacak.

Bu kapsamda; Manisa ili Yunus Emre ilçesinde 2 adet riskli alan ilan edildi. Riskli alanların toplam büyüklüğü 80,1 hektar, toplam nüfusu 12.487 kişidir. Bu risk alanlarında yapılacak dönüşüm çalışmalarıyla Manisa ilinde güvensiz yapılaşmanın önüne geçilecek, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulacak.

Ayrıca, 3.263 adet binada 5.599 adet birimin risk tespiti yapılmıştır. Bu binalardan 2.819 adedi yıkılmıştır.

Manisa iline kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 18,5 milyon TL kaynak ayırdık.