Manisa’da Sanayi Siciline Kayıtlı Firma Sayısı

Manisa’da Sanayi Siciline Kayıtlı Firma Sayısı

2002   157

2016   2640

SBGM

OSB

Manisa ilinde Bakanlığımız kredi desteği ile 2002 yılı sonuna kadar 535 Ha büyüklüğünde 3 adet OSB (Manisa Merkez I-II-III (Tevsii) OSB) tamamlanmış olup, bu projeler için 2016 yılı fiyatlarıyla 20.653.512 TL kredi kullandırılmıştır.

2003-2015 yılları arasında ise 598 Ha büyüklüğünde 3 adet OSB (Manisa Salihli, Akhisar ve Turgutlu I.OSB) projeleri tamamlanmıştır. Bu projeler için 2016 yılı fiyatlarıyla 56.461.690 TL kredi kullandırılmıştır.

Bu OSB projelerinde 2002 yılına kadar üretime geçen parsel sayısı 87 iken, 2003-2016 yılları arasında 225 adet parselde daha üretime geçilmiştir.

2002 yılına kadar 14.850 kişi istihdam edilirken, 2016 yılı itibariyle toplam 53.200 kişi istihdam edilmektedir.

SS

Manisa ilinde Bakanlığımız kredi desteği ile 2002 yılı sonuna kadar 2.661 adet işyerinden oluşan 10 adet SS (Akhisar, Demirci 1. Bölüm, Salihli 1. Bölüm, Merkez 1. ve 2. Bölüm, Soma, Turgutlu 1. Bölüm, Demirci 2. Bölüm, Kula, Turgutlu 2. Bölüm SS) projesi tamamlanmış olup, bu projeler için 2016 yılı fiyatlarıyla 66.802.701 TL kredi kullandırılmıştır.

2003-2015 yılları arasında ise 35 işyerinden oluşan 2 adet SS (Ahmetli, Deri Sanayicileri SS) projesi tamamlanmıştır.  Bu projeler için 2016 yılı fiyatları ile  19.943.167 TL kredi kullandırılmıştır.

Ar-Ge’ye önem verdik, kaliteyi yükselttik

Gelişen dünyaya ayak uydurabilmek ve bir adım öne geçebilmek için üretimin her aşamasında kaliteye önem veriyoruz.

Hayata geçirdiğimiz kalite ve Ar-Ge yaklaşımıyla Manisa’da Ar-Ge birimi olan firma sayısı 10’a, Ar-Ge personeli sayısı 1534’e yükseldi.

Bilim-Sanayi işbirliğiyle kaliteli üretim dönemini başlattık

Yönetici şirketlere, girişimcilere ve öğretim üyelerine büyük imkanlar sağlayan teknoloji geliştirme bölgelerinin kurulmasını ve gelişmesini destekleyen politikalarımızla 2012 yılında Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi  kurulmuş ancak henüz faaliyete geçmemiş olup, alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

Teknolojiye yatırım geleceğe yatırım

Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programının (Teknoyatırım) öncelikli hedefi; ülkemizde teknoloji tabanlı ürünlerin üretimine yönelik yatırımların desteklenmesidir.

Bu hedef doğrultusunda; öncelikli teknoloji (Yüksek, orta-yüksek) alanlarında Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün ticarileştirmesi, ülke ekonomisine katma değer oluşturulması, uluslararası pazarda yer alarak teknolojik ürün ihracatına öncülük edilmesi ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere geleceğe dönük Ar-Ge kültürünün benimsetilmesi amaçlanmaktadır.

Teknoyatırım Programı, belirlenen bu amaçlar doğrultusunda 29 Nisan 2014 tarihli ve 28986 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yönetmeliği’ kapsamında yürütülen bir programdır.

Manisa ilinden bugüne kadar, Teknoyatırım Programı için 5 proje başvurusu yapılmış ve 1 proje için sözleşme imzalanmış olup, Bakanlık bu projeye 34.342 TL tutarında destek verilmesini uygun görmüştür.

Ar-Ge faaliyetleri ürüne, ürünler değere dönüşüyor

Ar-Ge Destekleri Sonucu Ortaya Çıkan Ürünlerin Belgelendirilmesiyle ilgili olarak, ulusal veya uluslararası çeşitli destekler çerçevesinde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetlerin piyasaya arz edilmesinden sonra proje sonucu ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı belgesine sahip ürünler için iş deneyim belgeleri yerine kullanılabilecek “Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR)” Bakanlığımız tarafından düzenlenmektedir. 26 Şubat 2016 tarih ve 6676 Sayılı Kanun' un 17 inci maddesi ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde gerçekleştirilen projeler sonucu ortaya çıkan ile özkaynakla gerçekleştirilen projeler sonucu ortaya çıkan ürünlere de TÜR Belgesi verilmesi mümkün hale getirilmiştir. Bu yeni mekanizma ile birlikte yerli üretim kapasite ve kabiliyetimizin artırılması hedeflenmiştir.

Manisa iline 1  TÜR Belgesi verilmiştir.

TÜBİTAK

Bilim ve teknoloji projelerini ve bilim insanlarını destekliyoruz

TÜBİTAK Manisa iline akademik destekler kapsamında 2002-2016 döneminde 2016 yılı sabit fiyatlarıyla toplam 13,6 milyon TL destek sağlamıştır.

TÜBİTAK Manisa ilinde özel sektöre yönelik destekler kapsamında 2002-2016 döneminde 2016 yılı sabit fiyatlarıyla toplam 184,6 milyon TL destek sağlamıştır.

TÜBİTAK Manisa ilinde bilim insanı destekleri kapsamında 2002-2016 döneminde toplamda 2.526.442 TL destek sağlamıştır.

TÜBİTAK Manisa ilinde bilim ve toplum faaliyetlerine 2007-2016 döneminde (2016 yılı sabit fiyatlarıyla) toplamda 1.230.970 TL destek sağlamıştır.

KOSGEB

Kobilerimize tam destek sağlıyoruz

Hizmet ve ticaret sektörlerindeki KOBİ’lerin de KOSGEB desteklerinden yararlanmasının önünü açtık. Bu kapsamda, 2003-2016 yılları arasında Manisa'da 7.694 KOBİ ve girişimciye;

44,4 Milyon TL tutarında destek sağlandı ve
290,6 Milyon TL tutarında kredi hacmi oluştu.

Manisa iline ait KOSGEB veri kayıtları

2003-2016 yılları arasında Manisa'da 6.367 işletmeye 291 Milyon TL kredi hacmi oluşturuldu ve 38,5 Milyon TL’lik kısmı KOSGEB tarafından karşılandı.

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği ve KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği Kapsamında Verilen Destekler için Yıllara Göre İşletme Sayısı ve Destek Miktarları;

2010 yılında 124 işletmeye 477.452 TL

2011 yılında 481 işletmeye 3.741.100 TL

2012 yılında 611 işletmeye 5.861.412 TL

2013 yılında 662 işletmeye 4.708.029 TL

2014 yılında 539 işletmeye 3.421.718 TL

2015 yılında 537 işletmeye 4.578.050 TL

2016 yılında 300 işletmeye 2.071.141 TL