Manisa ’ya son 14 yılda 823,55 milyon tl eğitim yatırımı yaptık

Manisa ’ya son 14 yılda 823,55 milyon tl eğitim yatırımı yaptık

Ruhen ve bedenen iyi yetişmiş nesiller yetiştirme hedefiyle eğitim alanında ilklere imza attık. Eğitime yapılan yatırımları geleceğimizin teminatı olarak değerlendirip öğrenci ve öğretmenlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tedbirler aldık. Yeni binaların yapımının yanında, mevcut binalarda yürütülen yenileştirme çalışmalarıyla okullarımızdaki fiziki ortamı eğitim öğretime daha uygun hale getirdik.      "Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi" ile eğitimde teknolojiden üst düzeyde yararlanmaya başladık.

Okul ve derslik sayısı arttı, eğitim kalitesi yükseldi                                                                                                                                                               

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde okul sayısını 1.073 'dan 1.518'a yükselttik.

Manisa 'da 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında 105 spor salonu,

ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 659 laboratuvar ve 408 kütüphane mevcuttur.

2014 yılı sonunda başlatılan ve öğrencilerin ilgisini çeken, modern donanımlı 9 adet Zenginleştirilmiş Kütüphane ( Z-Kütüphane ) kurulmuştur.

Kalabalık derslik dönemini bitirdik                                                                                                                                                                 

Eğitimde kaliteyi artırmak için mevcut derslikleri yeniledik, yıkılıp yeniden yapılan derslikler de dahil olmak üzere 4.024 yeni derslik inşa ettik. 

Öğrencilerin daha rahat şartlarda öğrenim görebilmesi için eğitimin her kademesinde derslik başına düşen öğrenci sayısını düşürdük.  

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı

                          İlköğretim             Ortaöğretim

2002-2003             28                            29

2015-2016             20                            24

Resmi ve özel okullar bünyesindeki  toplam Derslik Sayısı  2002-2003 eğitim ve öğretim yılında 7.877 iken, 2015-2016 eğitim öğretim yılında 12.969 yükselmiştir.

Artış oranı 65% olmuştur.

Öğretmen atamaları katlanarak arttı

Okullaşma oranının artmasıyla ortaya çıkan öğretmen ihtiyacını gidermek için her kademede çok sayıda yeni öğretmen istihdam ettik.

Görev yapan toplam öğretmen sayısı 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında 10.618 iken 2015-2016 eğitim öğretim yılında 18.082 yükselmiştir.

Artış oranı 70% olmuştur.

Eğitim yaşını okul öncesine taşıdık                                                                                                                                                                  

Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırdık. Okul öncesi eğitimin kapsamını genişleterek 5 yaş net okullaşma oranını % 10,0 den % 65,4 'e yükselttik.

Ders kitaplarını ücretsiz veriyoruz                                                                                                                                                            

2003 yılında başlattığımız Ücretsiz Ders Kitabı projesi ile öğrencilerimiz ve velilerimizin kitap alma çilesine son verdik.   

Çocuklarımız artık sınıflarına girdiklerinde kitaplarını sıralarının üstünde buluyorlar. 

2003-2016 yılları arasında Manisa 'daki öğrencilerimize 64.092.972 TL maliyetle 37.503.299 adet ders kitabını ücretsiz olarak dağıttık.

Şartlı eğitim yardımı uygulamasıyla ailelere destek oluyoruz  

Çocuklarımızın okula gitmesinin önündeki tüm engelleri kaldırdık. Ailelerimizin yükünü hafiflettik. İlk ve orta öğretimdeki öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlamak amacıyla şartlı eğitim yardımını başlattık. 2003 yılında başlattığımız ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan karşılanan şartlı eğitim yardımıyla;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

İlköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 35 TL, ilköğretime devam eden kız öğrenci için aylık 40 TL, ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 50 TL, ortaöğretime devam eden kız öğrenci için aylık 60 TL annelerin hesabına yatırıyoruz. Bu kapsamda;  

Manisa'da 2003-2016 yılları arasında 41.693.216,50 TL Şartlı Eğitim Yardımı yapılmıştır.

Teknolojiyi yaygınlaştırdık çağın ötesine geçtik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2003-2014 yılları arasında eğitimde ileri teknolojiyi yakalamak için;

Okullara 16.521 adet bilgisayar gönderdik

814 sınıfa ADSL bağlantısı sağladık, Toplam 521 Bilişim Teknolojisi (BT) Sınıfı kurduk.

Eğitime değer katan projeler geliştirdik

"Gönül Köprüsü Projesi”ne 1.920  öğrencinin katılımı sağlandı.

"Ana Kız Okuldayız” Kampanyası ile 65.544  kursiyere okuma-yazma öğretildi. Ayrıca 2003-2015 yılları arasında 87.976 kişiye okuma ve yazma öğretildi.

"Bilgisayarlı Eğitime Destek” kampanyası ile 521 BT Sınıfı kurulmuş, 2.228bilgisayar bağışlanmıştır.

“Eğitime 0 Destek” kampanyası ile 125 yeni bina, 1.133 yeni bina derslik, 51 ek bina, 429 ek bina derslik olmak üzere toplam 176 bina ve 1.562 derslik yapıldı.

"Okul Sütü Projesi"nden 2015-2016 eğitim öğretim yılında 91.230 öğrenciye 3.782.256 adet süt dağıtılmıştır.

"Okul Sütü Projesi" ile 2002-2016 yılları arasında kümülatif olarak 472.093 öğrenciye 18.088.803 adet süt dağıtılmıştır.

2015-2016 eğitim öğretim yılında 93.976 öğrenciye 388.050 paket kuru üzüm dağıttık.

Fatih Projesi kapsamında Manisa'daki okullara;

8.550 Etkileşimli Tahta , 929 Çok fonksiyonlu Yazıcı, 68 doküman kamera ve 22.108 Tablet Bilgisayar gönderdik.