Kültür ve Turizm’de 34,1 milyon tl bedelli proje için 15,9 milyon tl yatırım yaptık

Kültür ve Turizm’de 34,1 milyon tl bedelli proje için 15,9 milyon tl yatırım yaptık

Dünya çapında yürütülen büyük projeler, arkeolojik kazılar,sponsorluk destekleri, müze ve ören yerlerini iyileştirme çalışmaları gibi titizlikle hayata geçirilen etkinliklerle Türkiye’nin kültür hayatına hareket getirdik, ülkemizin yurt dışında kültür hayatıyla örnek olmasını sağladık.

Kültür varlıklarımızı geleceğe taşıyoruz

Ülkemizin kültür varlıklarının korunması ve iyileştirilmesi için restorasyon ve konservasyon çalışmalarına önem verdik. Son 14 yılda Manisa ilindeki kültür varlıklarının proje, bakım, onarımları ile müze teşhir-tanzim ve yapım işlerinin yanı sıra ören yeri çevre düzenleme işleri için yaklaşık 6,4 milyon TL ödenek ayırdık.

Kültür yatırımlarına desteklerimiz artarak devam ediyor

Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi kapsamında 2016 Yılı Birim Fiyatlarıyla Gördes Belediyesi Kültür Merkezi için 2011 yılında 65 bin 100 TL; Manisa Gördes Belediyesi Güneşli Kültür Merkezi için 2013 yılında 107 bin 185 TL; Manisa Karaağaçlı Belediye Kültür Merkezi için 2011 yılında 65 bin 100 TL; Manisa Kırkağaç Belediyesi Kültür Merkezi için 2014 yılında 571 bin 230 TL; Manisa Kula Belediye Kültür Merkezi için 2011 yılında 312 bin 480 TL; Manisa Süleymanlı Belediye Kültür Merkezi için 2010 yılında 133 bin 190 TL; Manisa Üçpınar Belediye Kültür Merkezi için 2009 yılında 57 bin 480 TL ödenek desteği sağlandı.

Tarihimizi gün yüzüne çıkartıyoruz

Manisa ilimizde bulunan 2 adet Bakanlar Kurulu Kararlı Türk ve 2 Adet Bakanlar Kurulu Kararlı yabancı kazı olmak üzere toplam 4 kazı çalışması için 2 milyon TL ödenek aktardık.

Kültür varlıklarımız teşviklerimizle daha iyi korunuyor

Gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için 2005 yılından bu yana 2,9 milyon TL maddi destek sağladık.

Müzelerdeki kayıtlı eser sayısında yaklaşık % 42 artış sağladık

2002 yılında 25.454 olan kayıtlı eser sayısı 2015 yılında 36.197 adete yükseldi.

Toplum hafızasını korumak için çalıştık

Önem arz eden kişi, kurum ve kavramların toplum hafızasındaki yerini korumak maksadıyla Halit Paşa Anıtı için 2009 yılında Saruhanlı Belediyesine 15 bin TL, İbrahim Ethem Akıncı Anıtı için Demirci Belediyesine  35 bin TL ödenek aktardık.

Özel tiyatrolara büyük destek

Son 14 yılda 19 özel tiyatroya 215 bin 500 TL yardım yaptık.

Atalarımızdan yadigâr kalan yazma eserleri koruyor ve teknolojik koşullarda araştırmacıların hizmetine sunuyoruz

Manisa ilimizdeki Manisa Yazma Eser Kütüphanesinin koleksiyonunda 8.121 adet Yazma Eser, 9.208 adet Eski Basma Eser bulunuyor.

Manisa, turizmde atağa kalkıyor

Manisa’da yerel yönetimlerin turizm altyapı yatırım projelerine 2002-2016 yılları arasında 2,9 milyon TL destek sağladık.  Bu sayede Manisa’daki İşletme Belgeli konaklama tesisi sayısı, yatak kapasitesi ve tesislerde konaklayan kişi sayısı her gün artıyor.

İşletme Belgeli Konaklama Tesisi Yatak Kapasitesi                                 

2002   752                                                                                                   

2016   2.550

İşletme Belgeli Konaklama Tesisi Sayısı

2002   7

2016   23

İşletme Belgeli Tesislerde Konaklayan Kişi Sayısı

2002   34.491

2015   166.752