Avrupa Birliği sürecinde gerçekleştirdiğimiz icraatlar

Avrupa Birliği sürecinde gerçekleştirdiğimiz icraatlar

Avrupa Birliği mali yardımlarını kullanarak Manisa ilinde 2002-2016 yılları arasında çok sayıda yatırım gerçekleştirdik; hem yerel yönetimlerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza önemli miktarda kaynak aktardık.

2002-2016 yılları arasında “Katılım Öncesi AB Mali Yardımları” çerçevesinde hibe desteği sağlayarak Manisa ilinde toplam 734 projeye yaklaşık 53,3 milyon avro değerinde kaynak aktardık; önemli projeleri hayata geçirdik.

2004-2016 dönemi boyunca Türkiye Ulusal Ajansı bünyesinde yürütülen Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları (Erasmus +) kapsamında gençlik, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi alanlarında 392 projeye yaklaşık 7,2 milyon avro’luk destek aktardık.

Katılım Öncesi AB Mali Yardımları kapsamında sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlere istihdam, sağlık, kültür, girişimcilik, AB ile diyalog gibi sosyal kalkınma alanındaki 15 projeye yaklaşık 1,6 milyon Avro hibe desteği sağladık.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında Manisa ilindeki 323 projeye yaklaşık 44,2 milyon avro hibe desteği sağladık.
Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları kapsamında finanse edilen 4 projeye yaklaşık 286,5 bin avro destek sağladık.

Yerel düzeyde yeni uygulamalar başlattık

İçişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığının işbirliği içerisinde 81 Valilikte AB ve Proje Merkezleri kurulmasını sağladık. Bu kapsamda Manisa Valiliği AB Proje ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi 2010 yılında hizmete girdi.

Manisa Valiliği, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın 2012-2013 yıllarında Avrupa Birliğine katılım sürecinde gerçekleştirilen projelerin tam olarak hayata geçirilmesi, takibinin sağlanması ve halk nezdinde AB’ye üyelik sürecimizin daha sağlıklı anlaşılabilmesi amacıyla uygulamış olduğu “Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi” kapsamında desteklenen pilot iller arasında yer aldı.