AFAD

AFAD

2009 yılında afetlerle ilgili olarak görev yapan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık’a bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü’nü birleştirerek Başbakanlık’a bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kuruldu. AFAD ile yetki ve sorumlulukları tek bir çatı altında topladık.

AFAD, afet ve acil durumlara ilişkin tek yetkili kurum olup bir şemsiye kurum anlayışıyla afet ve acil durumun niteliği ve büyüklüğüne göre gerek diğer bakanlıklar ve gerekse ulusal/uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Manisa’nın yardımına koştuk

Manisa’da AFAD’ın kurulduğu 2009 yılından günümüze kadar gerçekleşen 188 afet ve acil durum olayına (heyelan, su taşması, boğulma, mahsur, trafik kazası, kayıp vb.) hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ettik. Bu olaylarda 274 vatandaşımızı kurtardık.

AFAD büyüyor

2009 yılında 20 olan toplam personel sayımızı 2016 yılında 55’e yükselttik. Afet ve acil durum hallerinde kritik öneme sahip arama/kurtarma personel sayımızı da 8’den 17’ye çıkardık. Aynı dönemde arama ve kurtarma araçlarımızın sayısını da 2’den 3’e yükselttik.

Personel Sayısı

2009   20

2016   55

Vatandaşlarımıza afet ve acil durum eğitimi veriyoruz

Afet yönetiminde eğitim faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Afet ve acil durumlara vatandaşlarımızın hazırlık ve farkındalık düzeyini artırabilmek amacıyla çeşitli konu başlıklarında bu güne kadar 145.342 vatandaşımıza eğitim verdik.

Evini yapana destek oluyoruz

Yatırım faaliyetleri kapsamında ilimize 1 milyon 234 bin liralık yatırım harcaması gerçekleştirdik. Evini Yapana Yardım (EYY) uygulaması ile 24 hak sahibine yapılarını yenileme imkânı sağladık

Muhtaçlara kucak açtık

Güney komşumuz Suriye’den gelen mazlumlara kapımızı açtık. Manisa’da 5.831 Suriyeliyi misafir ediyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin eğitimden sağlığa kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz.