Yamula Barajı ile Kayseri’ye deniz geldi

Yamula Barajı ile Kayseri’ye deniz geldi

2005 yılında hizmete aldığımız Yamula Barajı’nın depolama kapasitesi 3 milyar 476 milyon m³’tür. Yamula Barajı mansap cazibe ve pompaj sulamasıile 77.480 dekar araziyi sulayacak tesislerin inşaatlarında %55 ilerleme sağladık.