TÜBİTAK aracılığı ile yapılan yatırım

TÜBİTAK aracılığı ile yapılan yatırım

Bilimin, geleceğimiz için önemini biliyor, ülkemizin bilim hayatını dünya standartlarına çıkaran atılımlarda bulunuyoruz. AR-GE faaliyetlerine destek verip teşvikler sağlıyoruz. Oluşturduğumuz yeni projelerle, yükselişimizi bilim alanında da sürdürüyoruz. Kayseri, bu görkemli ilerleyişin bir parçası oluyor ve kazanıyor.

AR-GE PROJELERİNE TAM DESTEK

Ülkemizdeki özel sektör kuruluşlarının AR-GE çalışmalarını desteklemek ve pazardaki rekabet gücünü artırmak için yaptığımız çalışmalara Kayseri’de de hızla devam ettik. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen faaliyetlerde;

• Hibe Destek Tutarı 2002’de 82 bin TL iken , 2014’te yaklaşık 3 milyon TL’ye yükseldi.
• Hibe Destek Verilen Proje Sayısı, 2002’de 1 iken, 2014’te 18’e ulaştı.
• İstikrarlı bir artış gösteren Proje Başvuru Sayısı, 2002’de 1 iken, 2014’te 29’a çıktı.