Halkımızı ve toprağımızı koruduk

Halkımızı ve toprağımızı koruduk

• Son 13 yılda Kayseri ve ilçelerinde inşa ettiğimiz 51 adet taşkın koruma tesisi ile;
• 47 yerleşim yeri ile,
• 10.270 dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk.
• 1 adet taşkın koruma tesisi de devam etmektedir.