Tarıma verilen desteklerde rekor artış

Tarıma verilen desteklerde rekor artış

Kayseri’de çiftçilerimize toplam 114,6 Milyon TL mazot desteği verdik. Toplam 107,9 Milyon TL gübre desteği, 8,7 Milyon TL toprak analizi desteği ödedik. Gübre ve mazot fiyatlarındaki artıştan üreticimizin olumsuz etkilenmesini önledik.

Prim ödemelerinin kapsamını genişlettik. Prim desteği verilen ürün sayısını 4’ten 17’ye çıkardık, üretimi katladık. Havza bazlı destek modelini başlattık, üretimi planlayıp desteği ürünün en uygun yetiştiği bölgelerde ödemeye başladık.

2002 yılında Kayseri’ye prim desteği verilmemiş iken, 2014 yılında 22,4 Milyon TL’ye verilmiştir. 13 yılda Kayseri’ye toplam 113,8 Milyon TL prim desteği verdik.

Kayseri’ye ayrılan tarımsal destek ödemelerini 13 yılda yaklaşık yüzde 200 artırdık.

Kayseri’ye Verilen Tarımsal Destekler

2002: 40,4 MİLYON TL

2014: 120,9 MİLYON TL

2003-2015 döneminde Kayseri’ye toplam 952 Milyon TL nakit destek verdik.