Suni tohumlama çalışmaları hızlandı

Suni tohumlama çalışmaları hızlandı

Özel veteriner hekim uygulamasıyla suni tohumlama çalışmalarına hız verdik. Kayseri’de 2003-2015 yılları arasında toplam 385.318 adet suni tohumlama yapılmasını sağladık. Böylece, yüksek verimli saf sığır ırklarının sayısını artırdık, daha verimli hayvansal üretimi tesis ettik.

Hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele ederek, verimli ve sağlıklı hayvansal üretim sağladık.