Sosyal güvenlikte yeni bir yaklaşım

Sosyal güvenlikte yeni bir yaklaşım

Tüm Sosyal Güvenlik Kurumlarını bir çatıda topladık, çileyi sona erdirdik. Çağın ihtiyaçlarına karşılık veremeyen sosyal güvenlik hizmetini ortadan kaldırıp modern ve dinamik bir sosyal güvenlik anlayışı getirdik.

Bütün sosyal güvenlik kurumlarını bir çatı altında toplayarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nu kurduk.