Parçalı arazileri birleştiriyoruz

Parçalı arazileri birleştiriyoruz

• Kayseri’de parçalı arazileri birleştirmek, üretim girdilerini azaltıp üretici gelirlerini artırmak amacıyla Arazi Toplulaştırma çalışmalarına önem verdik.
• 33 Milyon TL kaynak kullanarak, 66 Bin hektar alanda toplulaştırma çalışmalarını bitirdik, parçalı arazileri birleştirdik. 32 Bin hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam ediyor.
• Arazi Toplulaştırması ile birlikte; tarla içi drenaj, yol ve toprak ıslahı gibi çalışmaları kapsayan Tarla İçi Geliştirme Hizmetlerine ağırlık verdik.