Girişimcinin yanındayız

Girişimcinin yanındayız

2009 yılında kurulan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı; 31.12.2014 tarihi itibariyle 1 Genel Sekreter Vekili, 29 uzman, 1 İç Denetçi ve 5 destek personeli ile Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinden oluşan TR72 Bölgesinde faaliyet göstermektedir. 2010-2015 döneminde proje teklif çağrısı yöntemiyle uygulanan Mali Destek Programları kapsamında Kayseri’de 131 projeye, Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programları kapsamında da toplam 13 faaliyete destek verilmiş olup bu proje ve faaliyetlerdeki Ajans katkısı (hibe tutarı) toplam 32,3 Milyon TL’dir. Yaklaşık 6,4 Milyon TL ilave ödeme sözleşme imzalanmış, projelere aktarılması öngörülmektedir.

2012-2015 döneminde uygulanan Teknik Destek Programları ile Kayseri ilinde faaliyet gösteren 49 kurum ve kuruluşa (kamu kurumları, üniversite, yerel yönetimler, meslek örgütleri ve STK’lar) danışmanlık, eğitim, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama vb. şeklinde uzman desteği sağlanmıştır. Bu kapsamda 320 Bin TL kaynak kullandırılmıştır. Gerçekleştirilen eğitimlere 2.415 kişi katılım sağlamıştır.

Mali destek programları kapsamında desteklenen projelerin büyük kısmı tamamlanmıştır. Destek verilen KOBİ projeleri sonucunda Kayseri’de toplam 648 kişinin istihdamı sağlanmıştır.

Kayseri Yatırım Destek Ofisi; kurulduğu günden bu yana yatırımcı ve girişimcilere yaklaşık 263 adet ücretsiz bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sağlamış, Kayseri ile ilgili 58 iş ve tanıtım organizasyonuna katılmış, Kayseri ile ilgili 71 konuda araştırma raporu hazırlamış, Yatırım Teşvik Belgesi izleme ve kapama işlemleri kapsamında 169 firma ile ilgili işlemler yürütmüştür.

Kurulduğu günden bu yana toplamda 1.100’e yakın firmaya destekler ve teşvikler başta olmak üzere yatırım süreçleriyle ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır.