Mera ıslahıyla hayvancılıkta verim yükseldi

Mera ıslahıyla hayvancılıkta verim yükseldi

Daha verimli bir hayvansal üretim için mera ıslah çalışmalarına büyük önem verdik. Kayseri’de, 34 proje kapsamında 523.664 dekar alanda mera ıslah çalışmasını tamamladık.

Sağladığımız destekler ve tamamladığımız ıslah çalışmaları ile kaliteli kaba yem ihtiyacımızın yüzde 75’ini karşılar hale geldik.