Kırsal kalkınma hamlesini başlattık

Kırsal kalkınma hamlesini başlattık

%50 hibeli Kırsal Kalkınma desteklerini 2006 yılında başlattık. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanmasına yönelik yatırımları, makine-ekipman alımlarını, damla ve yağmurlama sulama sistemlerinin kurulumunu destekledik.

Kırsal kalkınma için verdiğimiz 10,9 Milyon TL hibe desteği ile Kayseri’de 47 yeni tarımsal sanayi tesisi kurduk, 260 kişiye istihdam sağladık. Çiftçimizin üretimde en çok kullandığı yaklaşık 40 çeşit makineekipmanı destekledik.

Kayseri’de 2.405 adet yeni makine-ekipmana 15,3 Milyon TL hibe desteği verdik.