Kayseri’de Turizm canlanıyor

Kayseri’de Turizm canlanıyor

Kayseri’de yerel yönetimlerin turizm altyapı yatırım projelerine 2002-2015 yılları arasında toplam 54,8 Milyon TL maddi destek sağlandı. Kayseri’de işletme belgeli konaklama tesisi sayısı, yatak kapasitesi ve tesislerde konaklayan kişi sayısı her geçen gün artıyor.

2002 yılında 794 olan işletme belgeli konaklama tesisi yatak kapasitesi, 2014 yılında 3.440’a; konaklayan kişi sayısı 82.343’ten 228.754’e yükseldi.