Eğitimle teknolojiyi tanıştırdık

Eğitimle teknolojiyi tanıştırdık

2003- 2015 yılları arasında eğitimde ileri teknolojiyi yakalamak için Kayseri’deki;
• Okullara 15.787 adet bilgisayar gönderdik,
• 754 sınıfa ADSL bağlantısı sağladık,
• Toplam 550 Bilişim Teknoloji Sınıfı kurduk.