Dev şehir hastaneleri kuruyoruz

Dev şehir hastaneleri kuruyoruz

Kamu Özel Ortaklığı Modeli ile yapılacak şehir hastanesinin toplam proje bedeli 673 Milyon TL’dir.

Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü (İnşaat Aşamasındadır.)
900 Yataklı Genel Hastane
258 Yataklı Kadın Doğum Hastanesi
126 Yataklı Psikiyatri Hastanesi
100 Yataklı Yüksek Güvenlikli
Adli Psikiyatri Hastanesi
200 Yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
Toplam 1.584 Yatak