Hayvancılıkta büyümeyi yakaladık

Hayvancılıkta büyümeyi yakaladık

Büyükbaştan küçükbaşa, besiden süte, yemden arıcılığa kadar birçok alanı destek kapsamına aldık. Son 13 yılda Kayseri’de hayvancılık desteğini 44 KAT ARTIRDIK.

Bu dönemde Kayseri’ye toplam 264,6 Milyon TL hayvancılık desteği verdik.

KAYSERİ’de Hayvan Sayısı ve Hayvansal Ürünlerde Önemli Artış Sağladık

2002-2015 döneminde;
• Toplam sığır sayısını 172 Bin baş’tan yüzde 72 artışla 295 Bin baş’a,
• Kültür ırkı sığır sayısını 61 Bin baş’tan yüzde 103 artışla 124 Bin baş’a,
• Koyun sayısını 380 Bin baş’tan yüzde 47 artışla 559 Bin baş’a,
• Keçi sayısını 37 Bin baş’tan yüzde 76 artışla 65 Bin baş’a,
• Süt üretimini 134 Bin ton’dan yüzde 157 artışla 345 Bin ton’a yükselttik.