Çevreyi önemsiyoruz, atıkları değerlendiriyoruz

Çevreyi önemsiyoruz, atıkları değerlendiriyoruz

Atıkların çevreye zarar vermesini önlemek için yenilikçi yollar geliştirdik. Kayseri’de daha önce örneği olmayan
• 24 adet Ambalaj Atığı Geri Kazanım
• 13 adet Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma
• 1 adet Atık Yakma ve Beraber Yakma
• 2 adet Hurda Metal/ÖTA ışleme
• 4 adet Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama
• 1 adet Tanker Temizleme
• 4 adet Tehlikeli Atık Geri Kazanım
• 32 adet Tehlikesiz Atık Geri Kazanım izin ve lisanslı tesisi şehire kazandırdık.