Birinci sınıf sağlık hizmeti

Birinci sınıf sağlık hizmeti

2002 yılında Kayseri ili sağlık kurum ve kuruluşlarına toplam müracaat sayısı 3.250.000 iken 2014 yılında 11.335.781’e yükselmiştir.

2002 yılında aşılama oranı yüzde 83 iken 2014 yılında bu sayıyı yüzde 100’e çıkardık. Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı 2002 yılında yüzde 40 iken 2014 yılında bu oran yüzde 96’ya ulaştı.