Kayseri’nin topraklarına bereket geliyor

Kayseri’nin topraklarına bereket geliyor

2005 yılında hizmete aldığımız Bahçelik Barajının depolama kapasitesi 216,14 milyon m³’tür. Bahçelik Barajı ile 11 üniteden oluşan sulama tesisleriyle 490.330 dekar zirai araziyi sulamaya açacağız.