Altyapı projelerine destek verdik

Altyapı projelerine destek verdik

Çevre katkı paylarından yerel yönetimlere ayrılan payı artırdık. Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yatırımlar kapsamında 2003-2015 yılları arasında Kayseri için 16 milyon TL ödenek ayırdık.

Kayseri’deki belediyelere 14 adet çöp toplama aracı hibe ettik.