Üreticimize kazandırdık, ülkemize kazandırdık

Üreticimize kazandırdık, ülkemize kazandırdık

Ülkemizdeki özel sektör kuruluşlarının AR-GE çalışmalarını desteklemek ve pazardaki rekabet gücünü artırmak için yaptığımız çalışmalara İstanbul’da da hızla devam ettik.

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen faaliyetlerde;
Hibe Destek Tutarı 2002’de 25 Milyon TL iken , 2014’te 141 Milyon TL’ye yükseldi.
Hibe Destek Verilen Proje Sayısı, 2002’de 153 iken, 2014’te 1064’e ulaştı.
İstikrarlı bir artış gösteren Proje Başvuru Sayısı, 2002’de 137 iken, 2014’te 1155’e çıktı.