Turizme güneş gibi doğduk

Turizme güneş gibi doğduk

İstanbul turizminin kısa zamanda uzun yol almasını sağladık. 2002-2015 döneminde bakanlık belgeli tesis sayısını 280’den 476’ya, yatak sayısını ise 48.309’dan 91.900’e yükselttik. 2002 yılında 3.107.626 olan konaklama sayısı 2014 yılında 6.314.969 kişiye yükseldi.
Avrupa Kültür Başkenti çerçevesinde yaptığımız çalışmaların meyvesini topladık. 2011’de İstanbul’a gelen ziyaretçi sayısı 8 Milyon iken 2014 yılında bu sayı 11,8 Milyona yükseldi.