Tarıma verilen desteklerde rekor artış

Tarıma verilen desteklerde rekor artış

• İstanbul’da çiftçilerimize toplam 19,9 Milyon TL mazot desteği verdik. • Toplam 17,6 Milyon TL gübre desteği, 1,4 Milyon TL toprak analizi desteği ödedik. • Gübre ve mazot fiyatlarındaki artıştan üreticimizin olumsuz etkilenmesini önledik. • Prim ödemelerinin kapsamını genişlettik. • Prim desteği verilen ürün sayısını 4’ten 17’ye çıkardık, üretimi katladık. • Havza bazlı destek modelini başlattık, üretimi planlayıp desteği ürünün en uygun yetiştiği bölgelerde ödemeye başladık. • 2002 yılında İstanbul’a verilen prim desteği 1,6 Milyon TL iken, 2014 yılında bu miktarı 15,2 Milyon TL’ye yükselttik. • 13 yılda İstanbul’a toplam 123,3 Milyon TL prim desteği verdik.

İstanbul’a ayrılan tarımsal destek ödemelerini 13 yılda 7 KAT artırdık.
2002 yılında 6 Milyon TL olan İstanbul'a verilen destekler 2014 yılında 42,5 Milyon TL'ye yükseldi.
2003-2015 döneminde İstanbul’a toplam 306 Milyon TL nakit destek verdik.