Suni tohumlama çalışmaları hızlandı

Suni tohumlama çalışmaları hızlandı

• Özel veteriner hekim uygulamasıyla suni tohumlama çalışmalarına hız verdik. • İstanbul’da 2003-2015 yılları arasında toplam 202.682 adet suni tohumlama yapılmasını sağladık. • Böylece, yüksek verimli saf sığır ırklarının sayısını artırdık, daha verimli hayvansal üretimi tesis ettik.
Hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele ederek, verimli ve sağlıklı hayvansal üretim sağladık.