Mera ıslahıyla hayvancılıkta verim yükseldi

Mera ıslahıyla hayvancılıkta verim yükseldi

Daha verimli bir hayvansal üretim için mera ıslah çalışmalarına büyük önem verdik. İstanbul’da, 5 proje kapsamında 7.812 dekar alanda mera ıslah çalışmasını tamamladık.
Sağladığımız destekler ve tamamladığımız ıslah çalışmaları ile kaliteli kaba yem ihtiyacımızın %75’ini karşılar hale geldik.