Melen Projesi

Melen Projesi

• İstanbul’un suyunu 2071 yılına kadar garanti altına alacak Melen Projesi, Cumhuriyet tarihinin ve ülkemizin en büyük içme suyu temin projesidir. Daha önce tamamlanan Yeşilçay Sistemi’ne entegre edilmiştir.

• İstanbul’un suyla olan serüveninde çok önemli bir köşe taşı olan Melen Proje’si, toplam 4 safhadan müteşekkil olup nihai safhası tamamlandığında yılda 1 Milyar 77 Milyon metreküp su temin edilecektir. Projenin 1. safhası tamamlanarak 12.12.2012 tarihinde açılmış ve Melen suyu Kağıthane Arıtma Tesisi’ne iletilerek Avrupa yakasına verilmiştir. Böylece 2 Milyon 750 bin kişilik nüfusun ilave içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanmıştır.