Kırsal kalkınma hamlesini başlattık

Kırsal kalkınma hamlesini başlattık

%50 hibeli Kırsal Kalkınma desteklerini 2006 yılında başlattık.
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanmasına yönelik yatırımları, makine-ekipman alımlarını, damla ve yağmurlama sulama sistemlerinin kurulumunu destekledik.
Çiftçimizin üretimde en çok kullandığı yaklaşık 40 çeşit makine- ekipmanı destekledik.
İstanbul’da 525 adet yeni makine-ekipmana 3,7 Milyon TL hibe desteği verdik