Hayvan sayısı ve hayvansal ürünlerde artış

Hayvan sayısı ve hayvansal ürünlerde artış

2002-2015 döneminde;
Kültür ırkı sığır sayısını 9 Bin baş’tan %67 artışla 15 Bin baş’a,
Keçi sayısını 9 Bin baş’tan %78 artışla 16 Bin baş’a,
Manda sayısını 8 Bin baş’tan %25 artışla 10 Bin baş’a,
Kanatlı sayısını 1,1 Milyon adet’ten %55 artışla 1,7 Milyon adet’e,
Arı kovanı sayısını 21 Bin adet’ten % 229 artışla 69 Bin adet’e yükselttik.