Elektrikte yatırım ve üretim arttı

Elektrikte yatırım ve üretim arttı

Ülkemizin yüksek büyüme seyrinin sonucu olarak elektrik tüketim artışı da yüzde 7-8 seviyelerinde gerçekleşti. İstanbul’a 2002 yılında yapılan elektrik sektörü yatırımı 117 Milyon TL iken bu rakamı 2014 yılında 359,3 Milyon TL’ye çıkardık.
2002-2015 yılları arasında İSTANBUL ilimize toplam 835 MWh kurulu güce sahip 51 yeni santral kazandırdık.