Dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapıyoruz

Dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapıyoruz

Finansmanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca karşılanan, yapımını TOKİ’nin üstlendiği “Sosyal Konut Projesi’ hedeflenenin ötesinde bir hızla ilerlemektedir. 2023 hedefi 100.000 konut iken 2014 yılı itibariyle konutların yaklaşık beşte biri hak sahiplerine teslim edilmiştir. 2015 yılında bitirilecek 4.000 konutla birlikte hak sahiplerine teslim edilecek konut sayısı 34.000’e ulaşacak.
Bu kapsamda İstanbul’da 88 konut için 6,2 Milyon TL harcama yaptık.