Çevreyi önemsiyoruz

Çevreyi önemsiyoruz

Atıkların çevreye zarar vermesini önlemek için yenilikçi yollar geliştirdik. İstanbul’da daha önce örneği olmayan;

• 79 adet Ambalaj Atığı Geri Kazanım • 45 adet Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma • 3 adet Atık Ara Depolama • 9 adet Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya ışleme • 1 adet Atık Kabul Tesisi • 2 adet Atık Yağ Geri Kazanım • 2 adet Atık Yakma ve Beraber Yakma • 1 adet Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi • 3 adet Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım • 1 adet Düzenli Depolama - 1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama) • 4 adet Hurda Metal /ÖTA işleme • 11 adet Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama • 1 adet PCB Arındırma • 4 adet Tanker Temizleme • 33 adet Tehlikeli Atık Geri Kazanım • 155 adet Tehlikesiz Atık Geri Kazanım izin ve lisanslı tesisi şehire kazandırdık.