Birinci sınıf sağlık hizmeti

Birinci sınıf sağlık hizmeti

2002 yılında İstanbul ili sağlık kurum ve kuruluşlarına toplam müracaat sayısı 24,5 Milyon iken 2014 yılında 115 Milyon’a yükselmiştir. 2002 yılında aşılama oranı %75 iken 2014 yılında bu oranı % 97’ye çıkardık. Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı 2002 yılında %40 iken 2014 yılında bu oranı % 93’e ulaştı.