Artık hepimizin aile hekimi var

Artık hepimizin aile hekimi var

2010 yılında yurt çapında uygulamaya koyduğumuz aile hekimliği ile birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirdik. Türkiye çapında görev yapan 21.386 aile hekimi, aynı zamanda ailelerimize sağlık danışmanlığı hizmeti veriyor. 2014 itibariyle İstanbul’da 3.665 aile hekimi vatandaşımızın hizmetinde.