Altyapı projelerine destek verdik

Altyapı projelerine destek verdik

Çevre katkı paylarından yerel yönetimlere ayrılan payı artırdık. Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yatırımlar kapsamında 2003-2015 yılları arasında İstanbul için 5,4 Milyon TL ödenek ayırdık.